Uppdaterad

Kan en arbetsgivare under coronapandemin, använda lärare, som normalt sett arbetar på gymnasiet, i grundskolan?

Arbetsgivaren kan tillfälligt anvisa en gymnasielärare att arbeta i grundskolan. Frivillighet bör dock alltid eftersträvas. Viss framförhållning behövs dock. Innan läraren kan börja sitt arbete är arbetsgivaren enligt 2 kap Skollagen skyldig att se till att läraren uppvisar ett utdrag från belastningsregistret. Ett sådant får inte vara äldre än ett år.

Krav på att uppvisa utdrag ur det register som förs enligt lagen (1998:620) om belastningsregister gäller innan man får erbjuda eller tilldela något arbete inom: förskola, f-klass, fritidshem, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola eller andra verksamheter som avses i 25 kap Skollagen.

Denna skyldighet gäller inte inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen, så lärare inom dessa skolformer har inte behövt uppvisa ett sådant utdrag i samband med att de anställdes.


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla