Uppdaterad

Kan en lärare omplaceras mot sin vilja av arbetsgivaren?

Ja, men enligt det kommunala kollektivavtalet har arbetsgivaren bara rätt att förflytta en anställd om det finns vägande skäl, det kan till exempel handla om övertalighet eller omorganisering. Däremot får arbetsgivaren inte använda förflyttning som straff för att någon anställd till exempel upplevs som besvärlig, det finns det domar från Arbetsdomstolen på.


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla