Uppdaterad

Kan jag säga upp min visstidsanställning?

Visstidsanställningar är inte med automatik uppsägningsbara, men en visstidsanställning kan vara uppsägningsbar om man har avtalat om det.

Om du är kommunalt anställd och har en visstidsanställning som är längre än tre månader är uppsägningstiden en månad för såväl dig som för arbetsgivaren, om ni inte har kommit överens om något annat i ditt anställningsavtal.

Är du anställd inom den privata sektorn måste du se om det står något i ditt anställningsavtal eller i ditt kollektivavtal om att anställningen går att säga upp. Har ni kommit överens om att du ska arbeta från ett visst datum till ett annat datum, och det inte finns någon hänvisning till uppsägningstid, har både du och arbetsgivaren bundit er till denna period. I sådana fall bör du försöka komma överens med arbetsgivaren om hur situationen ska hanteras. Arbetsgivaren vill normalt sett inte binda någon till sig mot hans/hennes vilja längre än vad som är nödvändigt.


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla