Uppdaterad

Kan jag vägra att arbeta om rektor inte beaktar mina invändningar mot att tillfälligt under coronapandemin arbeta inom till exempel äldreomsorgen?

Nej, du måste utföra det arbete som arbetsgivaren anvisar efter bästa förmåga. Det enda undantaget är om det du ombeds göra skulle vara olagligt eller innebära akut fara för liv eller hälsa, vilket är en mycket ovanlig situation. Arbetsvägran kan i värsta fall leda till att du mister din anställning. I ett sådant läge bör du framföra dina invändningar även i skrift, till exempel i ett mejl till rektor.


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla