Uppdaterad

Vad ska jag tänka på om jag har fått eller riskerar att få besked om uppsägning av min arbetsgivare?

Det absolut viktigaste är att du så snart som möjligt kontaktar ett fackligt ombud. Om LR inte har något lokalombud på skolan kan du kontakta vårt ombud i din LR-förening. Ditt ombud hittar du på min sida eller sök-ombud.
Ju tidigare vi kommer in i ett ärende, desto större är chansen att nå en godtagbar lösning.

Det är inte ovanligt att arbetsgivare vill att omorganisation och eventuella uppsägningar ska gå snabbt, och då är risken uppenbar att man tar felaktiga beslut som får negativa konsekvenser för drabbade medarbetare. Det är generellt svårare att nå en tillfredsställande lösning, om vi kommer sent in i processen.

En arbetsgivare har alltid skyldighet att förhandla med berörd facklig organisation när det är aktuellt med uppsägning, men det händer att den enskilde och kanske stressade chefen inte känner till eller glömmer bort detta i hastigheten. Därför är det viktigt att vi får kännedom om vad som är på gång så snart som möjligt.


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla