Jag vill säga upp min tillsvidareanställning. Hur lång är min uppsägningstid?

Uppsägningstiden regleras i lagen om anställningsskydd (LAS) och i kollektivavtal. Uppsägningstiden enligt LAS är en månad. Men om du omfattas av ett kollektivavtal har du ofta längre uppsägningstid.

Om du är anställd på en arbetsplats som omfattas av kollektivavtal så är det bestämmelserna i kollektivavtalet som gäller, vilket innebär att du behöver kontrollera vad som gäller enligt avtalet hos din arbetsgivare.

För dig som har en kommunal anställning är uppsägningstiden tre månader om du har varit sammanhängande anställd i minst ett år, annars är det en månads uppsägningstid.

Lämna besked om uppsägning skriftligt och se till att få bekräftelse från din chef att uppsägningen är mottagen. Det kan också vara bra att kontrollera att ni har samsyn gällande datum för sista anställningsdag. Om du säger upp dig den 15 april och har en månads uppsägningstid blir sista dag i anställningen den 15 maj.

Ibland går det att komma överens om kortare uppsägningstid än det som gäller enligt lag eller avtal. Se till att få en sådan överenskommelse dokumenterad, exempelvis i mail från din chef.

Missa inte att skydda din sjukpenninggrundande inkomst (SGI) i samband med avslut av anställning. Läs om SGI-skydd på Försäkringskassans webbplats Länk till annan webbplats..