Uppdaterad

Vad är det för skillnad mellan en fast anställning och en visstidsanställning?

En fast anställning är en så kallad tillsvidareanställning. Det innebär att den löper på tills antingen arbetsgivaren eller den anställde säger upp anställningsavtalet.

En visstidsanställning är en anställning som löper under en viss tid, det vill säga från ett datum till ett annat.

På lärarområdet förekommer i huvudsak två typer av visstidsanställningar:

  • Vikariat är då man ersätter någon som är frånvarande
  • Allmän visstidsanställning (AVA) är en anställningsform som arbetsgivaren själv disponerar över.

Obehöriga får endast ges visstidsanställningar.


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla