Uppdaterad

Vad är det för skillnad mellan en semestertjänst och en ferietjänst?

Semestertjänst är den i särklass vanligaste förkommande anställningsformen på arbets­marknaden. Arbetstagaren har 40-timmars arbetsvecka och semester på minst 25 arbets­dagar per år.

En ferietjänst är en tjänst som är anpassad efter skolans behov och som är speciell för läraryrket. Den är konstruerad så att arbetstiden är fördelad på en reglerad del och en oreglerad del, så kallad förtroendearbetstid.

Arbetsgivaren förfogar över den reglerade delen som kan förläggas till 194 arbetsdagar under perioden augusti till juni. Semestern ligger fast under sommaruppehållets första del. Utlägget av den 194 dagarna gör att det uppstår lov. Under lovtid får den lärare som inte är tjänstledig sin månadslön. Lönen under sommaren intjänas däremot under perioden augusti–juni och är relaterad till hur länge läraren har varit anställd och arbetat under denna period. Inom privat sektor är oftast även lönen under jul­uppehållet intjänad. Observera att en anställning med ferie förutsätter att det finns ett läraranpassat kollektivavtal på arbetsplatsen.

Läs mer om ferietjänst hos olika arbetsgivare och om semestertjänst här.


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla