Uppdaterad

Vad är viktigast att tänka på om man riskerar att bli omplacerad från en tjänst till en annan hos samma arbetsgivare?

– Arbetsgivaren ska förhandla med facket innan de organiserar om sin verksamhet och/eller förflyttar. Så har du inte redan blivit kontaktad av facket när din arbetsgivare kommer och talar om övertalighet eller förflyttning, ska du omedelbart ta kontakt med ditt lokala ombud.


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla