Vad är viktigast att tänka på om man riskerar att bli omplacerad från en tjänst till en annan hos samma arbetsgivare?

– Arbetsgivaren ska förhandla med facket innan de organiserar om sin verksamhet och/eller förflyttar. Så har du inte redan blivit kontaktad av facket när din arbetsgivare kommer och talar om övertalighet eller förflyttning, ska du omedelbart ta kontakt med ditt lokala ombud.