Uppdaterad

Vad gör jag om jag inte har något lokalt ombud som jag kan vända mig till?

Kontakta ombudet i din LR-förening eller Lärarnas Riksförbunds medlemsjour. Saknas ombud på din arbetsplats, eller i din LR-förening, går det att få hjälp av en ombudsman med regional placering.


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla