Publicerad

Vad gör jag om jag inte har något lokalt ombud som jag kan vända mig till?

Kontakta ditt kommunombud eller Lärarnas Riksförbund medlemsjour. Saknas ombud på din arbetsplats, eller i din kommun, så går det att få hjälp av en regional ombudsman.


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla