Vad gör jag om jag inte har något lokalt ombud som jag kan vända mig till?

Kontakta ditt kommunombud eller Lärarnas Riksförbund medlemsjour. Saknas ombud på din arbetsplats, eller i din kommun, så går det att få hjälp av en regional ombudsman.