Uppdaterad

Vad gör jag under coronapandemin om skolorna stänger och jag själv har små barn i för- och lågstadieåldern hemma som behöver tillsyn? Ska jag arbeta hemma med mina distanslektioner och samtidig ha mina barn sysselsatta?

Du behöver ta upp frågan med din rektor. Enligt ditt anställningsavtal är du skyldig att komma till din arbetsplats och arbeta. I det fall dina barn är sjuka och du får tillfällig föräldrapenning (vab) har du rätt att vara hemma. Man har dock inte rätt att vara hemma med friska barn eller för att förskolan/skolan är stängd. Diskrimineringslagen säger dock att arbetsgivaren ska underlätta för arbetstagare att förena förvärvsarbete med föräldraskap (3 kap 5§). I en situation som denna är det således rimligt att du och din rektor hittar ett sätt för dig att kunna ta hand om dina barn och även kunna utföra dina arbetsuppgifter. Om du behöver stöd i ditt samtal med rektor eller om flera kollegor har samma problematik bör Lärarnas Riksförbunds ombud involveras för hitta en lösning på problematiken.


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla