Uppdaterad

Vad gör jag om förskolan eller skolan stänger och jag själv har små barn som behöver tillsyn?

Vare sig du är på plats i skolan eller undervisar på distans måste du kunna utföra dina arbetsuppgifter fullt ut. Du behöver därför ordna så att någon tar han om dina barn medan du arbetar. Om detta inte är möjligt behöver du anmäla frånvaro för vård av barn (vab). Du kan i nuläget få ersättning för vab om huvudmannen beslutar stänga ditt barns förskola/skola om det sker av följande orsaker;

  • smittskyddsläkares eller Folkhälsomyndighetens rekommendationer
  • när verksamheten ligger i ett riskområde som Folkhälsomyndigheten spärrat av
  • när verksamheten inte kan bedrivas på grund av att stora delar av personalen är sjuka i covid-19.

Detta gäller för barn som är:

  • under 12 år
  • som fyllt 12 men inte 16 år och som har ett särskilt vård- eller tillsynsbehov
  • som fyllt 16 men inte 21 år (i vissa fall 23 år) och som omfattas av LSS

Ersättningen från försäkringskassan motsvarar cirka 90 % av ersättningen du normalt får vid vab. Du kan läsa mer på https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler/fragor-och-svar-om-vablänk till annan webbplats


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla