Uppdaterad

Vad har man rätt till för kompetensutveckling som lärare eller studie- och yrkesvägledare?

Semestertjänst

Lärare och studie- och yrkesvägledare med semestertjänst har ingen kompetensutveckling reglerad i sina kollektivavtal,oavsett om man är anställd inom kommunal eller privat sektor, men Lärarnas Riksförbund anser att kompetensutveckling är en investering i personalen, bidrar till att utveckla verksamheten och borde ses som ett led i skolans kompetensförsörjning.

Ferietjänst med kommunala avtalet

Lärare inom kommunal sektor med ferietjänst ska i snitt ha 104 timmar kompetensutveckling per år. ”I snitt” innebär att en lärare kan få lite mer tid för kompetensutveckling och en annan lärare kan få lite mindre. Den kompetensutveckling som arbetsgivaren ordnar ska ligga inom den reglerade tiden. Ofta ligger den på dagar då eleverna har ledigt. Kompetensutvecklingen kan se olika ut och används vanligtvis för att stärka kompetensen utifrån verksamhetens behov. Den är alltså inte alltid anpassat efter den enskilde lärarens behov. Kompetensutvecklingen kan vara riktat mot till exempel en speciell pedagogik, ett ämnesinnehåll eller läs- och matematiklyften. Den kan även bestå i gemensamma föreläsningar för lärare som kommunen anordnar.

Enligt det kommunala avtalet ska arbetsgivaren även säkerställa fortlöpande insatser för kompetensutveckling så att kvaliteten i verksamheten upprätthålls på kort och lång sikt. Arbetsgivaren och fackförbunden på skolan ska samverka om innehåll och tid för kompetensutvecklingen. Du kan framföra vilka insatser för kompetensutveckling du tycker att ni behöver via ert fackliga ombud.

Ferietjänst med Almega Friskoleavtalet

Lärare som har en ferietjänst med Almega Friskoleavtalet har ingen garanterad kompetensutveckling i antal timmar. I avtalet står att lärare både har rätt till och ansvar för att kontinuerligt utvecklas i arbetet. Det står även att planeringssamtal mellan skolledning och lärare, individuellt och kollektivt, bör klargöra vilken kompetensutveckling som krävs för att den enskilde läraren och lärarlaget allt bättre ska kunna utveckla elevernas lärande.


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla