Vad kan man få för hjälp från LR:s ombud vid en uppsägning?

Hela processen ska hanteras enligt lagar och avtal. Det är inte säkert att arbetsgivaren känner till dem, särskilt inte om det är en mindre arbetsgivare.

För arbetsgivarens del händer det här kanske bara någon gång, men vi ombudsmän arbetar med detta hela tiden. Vi kan alla detaljer, till exempel vad som gäller enligt lagen om anställningsskydd.