Uppdaterad

Vad ska jag göra om jag får besked av rektor om att jag tillfälligt under coronapandemin ska arbeta inom till exempel äldreomsorgen?

Du ska i första hand fråga din rektor vad arbetet innebär. Om du kan tänka dig att acceptera ska du be rektor reda ut för dig vilka villkor som gäller. Om du inte är bekväm med bytet av arbetsuppgifter ska du klargöra detta och förklara varför, till exempel om det finns medicinska eller andra hinder som gör detta uppenbart olämpligt för just dig. Det är dock viktigt att känna till att om din arbetsgivare beordrar dig att utföra ett arbete så får du inte vägra, arbetsvägran kan leda till uppsägning.


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla