Uppdaterad

Vad ska jag tänka på om jag riskerar att få eller har fått besked om uppsägning?

Det absolut viktigaste är att du så snart som möjligt kontaktar ett fackligt ombud. Om LR inte har något lokalombud på skolan kan du kontakta vårt ombud i din LR-förening. Ju tidigare facket kommer in i ett ärende, desto större är chansen att nå en godtagbar lösning.

Det är inte ovanligt att arbetsgivare vill att omorganisation och eventuella uppsägningar ska gå snabbt, och då är risken uppenbar att man tar felaktiga beslut som får negativa konsekvenser för drabbade medarbetare.

Det är generellt svårare att nå en tillfredsställande lösning, om facket kommer sent in i processen. En arbetsgivare har alltid skyldighet att förhandla med berörd facklig organisation när det är aktuellt med uppsägning, men det händer att den enskilde och kanske stressade chefen inte känner till eller glömmer bort detta i hastigheten. Därför är det viktigt att facket får kännedom om vad som är på gång så snart som möjligt.


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla