Uppdaterad

Vi är för många lärare på skolan, och någon måste därför flytta till en annan skola. Vad styr vem som ska flytta?

Så länge det inte är frågan om att någon ska sägas upp från sitt arbete är det arbetsgivaren som med utgångspunkt i sin arbetsledningsrätt bestämmer vilken lärare som ska arbeta på vilken skola.

Arbetsgivaren kan grunda sitt beslut om vilken lärare som ska byta skola på verksamhetsskäl eller på skäl som har med individen att göra.

Man kan även i samverkan anta vissa principer som ska gälla i situationer som denna, till exempel att den flyttar som har kortast anställningstid.

Oavsett vilket så får beslutet om vem som flyttar inte vara diskriminerande eller bryta mot vad som anses vara god sed på arbetsmarknaden.

Arbetsgivaren ska även förhandla med Lärarnas Riksförbund innan beslutet fattas. Du bör kontakta Lärarnas Riksförbunds ombud i en sådan situation.


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla