Uppdaterad

Vilken hjälp kan jag få av LR vid uppsägning?

Handlar det om uppsägning på grund av arbetsbrist går LR in och kontrollerar att det finns sakliga skäl för uppsägningen. Kanske går det att omorganisera eller omplacera på ett sådant sätt att en uppsägning inte är nödvändig. Om en uppsägning trots allt är oundviklig verkar LR för att allt ska gå rätt till enligt gällande lagar och avtal, så att det inte blir godtyckligt vem som drabbas av uppsägningen. Dessutom har LR koll på om det finns omställningsavtal som kan bli en värdefull hjälp för den drabbade, om uppsägningen trots allt är ett faktum.

Det fackliga stödet är, om möjligt, ännu mer ovärderligt om det handlar om uppsägning på grund av personliga skäl.


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla