Uppdaterad

Vilken rätt har min arbetsgivare att säga upp mig, eller dra ner på min tjänst, vid arbetsbrist?

Arbetsgivaren kan fatta beslut om hur organisationen ska se annorlunda ut i framtiden, exempelvis att det ska vara färre lärare anställda.

Vem som ska sägas upp, hur processen ska gå till och vilka förhandlingar och överläggningar det ska kallas till, står tydligt i lagen om anställningsskydd. Där får vi hjälpa till att säkerställa så att allt hanteras på ett korrekt sätt.


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla