Uppdaterad

Får jag ersättning om jag blivit diskriminerad?

Den som utsätter någon för diskriminering kan bli skyldig att betala diskrimineringsersättning till den som har blivit diskriminerad.

Ersättningen ska dels kompensera för det lidande och konsekvenser som uppstått, dels även avskräcka arbetsgivaren från att upprepa lagbrottet.

Läs mer om diskriminering här.


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 25 55
Mejla