Uppdaterad

Har jag rätt till företagshälsovård?

Alla anställda har rätt till företagshälsovård. Företagshälsovården ska arbeta för att förebygga hälsorisker.

Som anställd kan du också kontakta företagshälsovården om du drabbas av ohälsa som beror på ditt arbete eller påverkar din arbetssituation. Det är viktigt att du får godkännande från arbetsgivaren innan tar kontakt med företagshälsovården.

Med företagshälsovård avses en oberoende expertresurs som anlitas av arbetsgivaren inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering. Företagshälsovården ska särskilt arbeta för att förebygga och undanröja hälsorisker på arbetsplatser samt ha kompetens att identifiera och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa. Arbetsgivaren ska enligt arbetsmiljölagen se till att den företagshälsovård som arbetsförhållandena kräver finns att tillgå.

Det kan i vissa fall vara viktigt att du får ett godkännande från din arbetsgivare innan du kontaktar företagshälsovården, medan vissa arbetsgivare har som policy att man inte behöver kontakta sin chef för att till exempel boka samtal hos en psykolog eller liknande. Kontrollera hur detta ser ut hos just din arbetsgivare genom att kontakta ditt LR-ombud.


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 25 55
Mejla