Uppdaterad

Har jag rätt till företagshälsovård?

Alla anställda har rätt till företagshälsovård. Företagshälsovården ska arbeta för att förebygga hälsorisker.

Som anställd kan du också kontakta företagshälsovården om du drabbas av ohälsa som beror på ditt arbete eller påverkar din arbetssituation. Det är viktigt att du får godkännande från arbetsgivaren innan tar kontakt med företagshälsovården.


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla