Uppdaterad

Har jag själv några skyldigheter för att undvika att bli diskriminerad?

Nej. Det är arbetsgivaren som är skyldig att se till att ingen individ missgynnas eller kränks på arbetsplatsen.

Skyddet mot diskriminering gäller i alla situationer som har samband med arbetet om det gäller anställda, den som söker en tjänst den som gör praktik och den som hyrs in eller lånas in för att arbeta.

Läs mer om diskriminering här.


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 25 55
Mejla