Uppdaterad

Hur väljs skyddsombud?

Normalt väljs skyddsombud av den fackliga organisation som har eller brukar ha kollektivavtal med arbetsgivaren. Finns det inte någon sådan organisation kan arbetstagarna själva välja skyddsombud – vilket inte princip inte är aktuellt där vi har medlemmar eftersom vi brukar ha kollektivavtal inom skolområdet.

Inom Lärarnas Riksförbund har vi rutinen att skyddsombud väljs på årsmöte av medlemmarna i varje lokalavdelning. Enligt normalstadgan är mandatperioden ett år. Mall för dagordning med mera finns tillgänglig under fliken stödmaterial för lokalombud på www.lr.se/minsida för den som är registrerad som lokalombud. Har ni inget lokalombud på skolan – hör av dig till någon annan i din LR-förening som hjälper till att ta fram mallar och ser till att vara behjälplig med att kalla till årsmöte. Du kan också mejla bliombud@lr.se för hjälp.

En rektor kan aldrig utse ett skyddsombud. Skyddsombudet företräder i allmänna arbetsmiljöfrågor alla arbetstagare på arbetsplatsen oavsett deras fackliga tillhörighet.

Så snart skyddsombudet har valts ska arbetsgivaren meddelas skyddsombudets namn, adress, skyddsområde* och för vilken tid skyddsombudet har uppdraget. Ansvaret för att se till att detta blir gjort ligger enligt Lärarnas Riksförbunds stadgar på LR-föreningens ordförande.

*Ett skyddsområde kan till exempel vara geografiskt eller indelat per yrkesgrupp och omfatta dess kollektivavtalsområde på arbetsplatsen. I LR:s fall blir skyddsområdet synonymt med lokalavdelningens område.


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 25 55
Mejla