Uppdaterad

Jag är utsatt för kränkande särbehandling på min arbetsplats. Kan jag få skadestånd?

Mobbning eller kränkande särbehandling ska inte förkomma på en arbetsplats och arbetsgivaren är skyldig att omgående utreda missförhållanden och göra allt vad man rimligtvis kan för att få dessa att upphöra. Det finns dock inga bestämmelser i arbetsmiljölagstiftningen som ger den utsatta rätt till skadestånd eller andra ersättningar.

Lärarnas Riksförbund kan hjälpa dig med att göra arbetsgivaren uppmärksam på problematiken, stödja dig i samband med eventuella samtal, sätta tryck på arbetsgivaren att vidta adekvata åtgärder på arbetsplatsen samt bevaka att hanteringen sker på ett korrekt sätt.

Lärarnas Riksförbunds skyddsombud kan även vända sig till Arbetsmiljöverket för stöd och hjälp om problemen är av sådan art att detta behövs.


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla