Uppdaterad

Jag distansundervisar hemifrån, vad ska jag tänka på gällande min arbetsmiljö?

Arbetsgivaren har ansvar för arbetsmiljön oavsett var arbetet sker. Då man arbetar hemifrån kan gränsdragningarna mellan vad som är jobb och vad som är fritid vara svårare att dra. Det är därför viktigt att man precis som när man arbetar på plats i skolan har ett fastställt ramschema. I det schemat måste tid för paus och rast finnas.

Förutsättningarna för att arbeta hemma ser olika ut men gemensamt för alla är att man behöver reflektera och eventuellt åtgärda sin arbetsplats för att tillgodose ergonomiska behov. Risken är också uppenbar att du blir mer stillasittande än vanligt därför behöver du planera in möjligheter till rörelse under dagen. Gå gärna ett par, tre promenader varje dag. Gå en runda som inledning och avslutning av dagen. Det kan också vara klokt att under dagen att använda tiden för eventuella jobbsamtal till att samtidigt gå en runda antingen inne eller utomhus.

Det sociala sammanhanget är viktigt för din mentala hälsa. Planera in digitala fikapauser med kollegor och försök att hitta andra tillfällen till att hitta tid för sociala kontakter.

Mycket av arbetet sker digitalt därför är det viktigt med god tillgång till rätt teknik och god support. Det ska arbetsgivaren ombesörja.


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla