Uppdaterad

Jag har inte tillräcklig teknisk kunskap för att hålla i distansundervisning under coronapandemin, vad kan min rektor kräva av mig?

Du behöver göra ditt bästa utifrån givna förutsättningar. Samarbeta och ta stöd av kollegor och försök fördela arbetsuppgifter mellan er så att var och ens kompetens används på bästa sätt.


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla