Uppdaterad

Jag har jobbat som idrottslärare. Den höga ljudnivån i idrottssalen gör mig väldigt trött. Vad ska jag göra?

Prata med chefen, och beskriv problemet.

Begär att något görs för att minska ljudnivån, eller att du får personligt utformade hörselskydd/dämpare. Behövs det så ta med ditt skyddsombud som kan begära en undersökningen av ljudnivån i idrottssalen, lyfta det på skyddsrond/kommitté samt begära åtgärd.


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla