Uppdaterad

Många av våra medlemmar tycker att deras skolor bryter mot myndigheternas rekommendationer att arbeta hemifrån. Hur ser Lärarnas Riksförbund på detta?

En rekommendation är en tydlig vägvisare som myndigheten förväntar sig att alla följer. Om en rekommendation inte följs så kan rekommendationen så småningom bli en lag eller tvingande föreskrift istället. I nuläget kan arbetsgivaren göra en egen bedömning av hur åtgärderna ska se ut utifrån rekommendationerna. Många lärare känner stark oro inför det. Det behövs dock en lagstiftning eller en föreskrift för att något ska vara tvingande. I de fall man upplever stark oro och att arbetssituationen är ett arbetsmiljö­problem så ska en risk- och konsekvensbedömning göras där man tydligt ringar in åtgärder.

Lärarnas Riksförbund för en dialog centralt med såväl arbetsgivare som andra aktörer där vi trycker hårt på att personer som tillhör riskgrupper och känner oro bör få möjlighet att arbeta hemifrån.

Det tas dagligen nya beslut i alla frågor som rör pandemin och därför hoppas vi på att den här frågan snart regleras på ett tydligare sätt.


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla