Uppdaterad

Många läromedelsförlag har släppt sina digitala läromedel fritt under coronapandemin. Innebär det att jag kan använda vad jag vill nu med mina elever?

Om du är osäker på vilket material du får använda och på vilket sätt ska du vända dig till din rektor. Tänk på att GDPR alltid gäller och att du till exempel inte får lämna ut/lägga in personuppgifter för elever i ett system utan att huvudmannen har ett personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal) med företaget.


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla