Uppdaterad

Jag blir ofta kontaktad på kvällar och helger av föräldrar. Det känns som att jag aldrig kan slappna av. Måste jag alltid vara tillgänglig?

Arbetsgivaren har en skyldighet att regelbundet undersöka och åtgärda risker som kan leda till ohälsa. Ur ett arbetsmiljöperspektiv och för att kunna möjliggöra ett hållbart yrkesliv är det av stor betydelse att arbetet inte inkräktar på fritiden.

Förväntningarnas på att ständigt vara tillgänglig är ett allvarligt och växande arbetsmiljöproblem för lärare. Det finns dock ingen skyldighet för lärare att vara tillgängliga på sin fritid.

Det är viktigt att rektor såväl som lärarna tydligt kommunicerar i vilken utsträckning och när lärarna är tillgängliga. Det kan lämpligen göras i form av en policy. I normalfallet kan en lärare med ferie förväntas vara tillgänglig, om det är möjligt med beaktande av t ex lektioner, under sin reglerade arbetstid. Förtroendearbetstiden är bland annat tänkt för spontana elev- och föräldrakontakter. Men det finns ingen skyldighet för lärare att informera föräldrar och elever när den är förlagd. För lärare med semesteranställning är det endast under den ordinarie arbetstiden som lärare kan förväntas svara i telefon eller besvara mail, också här med beaktande av till exempel lektioner.

Lärarnas Riksförbunds uppfattning är att det är skolans telefonnummer och e-postadress som ska anges som kontaktuppgifter för att möjliggöra ostörd återhämtning på fritiden.

Eftersom arbetsmiljön är arbetsgivarens ansvar behöver du diskutera det här med din rektor men även med kollegorna. Ni kan även vända er till Lärarnas Riksförbunds ombud på er skola som kan bistå er i diskussionen med rektor.


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla