Uppdaterad

Räcker det att det finns ett skyddsombud på skolan, även om det inte är ett ombud från LR?

Som skyddsombud företräde man i generella frågor sina kollegor, oavsett vilket fack de tillhör. Men eftersom olika yrkesgrupper kan uppleva olika arbetsmiljöutmaningar är det en stor fördel om det finns ett skyddsombud från Lärarnas Riksförbund på skolan.

På många skolor finns det ett skyddsombud från flera olika fackförbund, och de kan då ta hjälp av varandra. Det är bara en styrka att vara många som arbetar för en bättre arbetsmiljö.


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla