Uppdaterad

Räcker det att det finns ett skyddsombud på skolan, även om det inte är ett ombud från Lärarnas Riksförbund?

Skyddsombud företräder, i generella frågor, alla kollegor oavsett vilket fack de tillhör. Eftersom olika yrkesgrupper kan uppleva olika arbetsmiljö­utmaningar är det en stor fördel om det finns ett skyddsombud från Lärarnas Riksförbund på skolan.

På många skolor finns det skyddsombud från flera olika fackförbund, och de kan då ta hjälp av varandra. Det är en styrka att vara flera som arbetar för en bättre arbetsmiljö.


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla