Uppdaterad

Vad gäller för lärare på gymnasiet och på högskolan när studenterna bedriver sina studier hemifrån under coronapandemin? Ska jag undervisa hemifrån eller från skolan?

Lärarnas Riksförbunds uppfattning är att skolhuvudmännen ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. I dagsläget är rekommendationen att de som har möjlighet att arbeta hemifrån också, i samråd med arbetsgivaren, ska göra det. Lärarnas Riksförbunds uppfattning är att det även gäller att lärare och syv som i möjligaste mån bör arbeta hemifrån. Lokalombud/skyddsombud bör i samband med riskbedömning påtala detta för arbetsgivaren.


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla