Uppdaterad

Vad gäller om jag blir beordrad, under coronapandemin, att jobba med distansundervisning och jobbar hemifrån? Exempelvis gällande kostnader för utrustning.

Grundförutsättningen är att arbetsgivaren har att tillhandahålla den utrustning som behövs och står för eventuella kostnader som kan uppstå. I ett läge där detta blir aktuellt kommer vi behöva ta ett professionellt ansvar för den uppkomna situationen och på ett pragmatiskt sätt hitta fungerande lösningar i dialog med arbetsgivaren.


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla