Uppdaterad

Vad gör ett skyddsombud?

Som skyddsombud har man ett väldigt viktigt uppdrag, eftersom man företräder sina kollegor i arbetsmiljöfrågor och ser till att arbetsgivaren lever upp till arbetsmiljölagen.

Arbetsmiljön är huvudsakligen arbetsgivarens ansvar, men för att det ska fungera bra behöver arbetsgivaren samverka med de anställda, och det är där skyddsombuden kommer in. Det kan till exempel handla om att tillsammans titta på tjänsteunderlaget inför nästa år, och se hur det kommer att påverka arbetssituationen, eller att göra en skyddsrond för att undersöka hur arbetsmiljön ser ut.

Skyddsombudet gör också riskbedömningar och tar fram handlingsplaner inför planerade förändringar på arbetsplatsen. Hur påverkas arbetsmiljön om man exempelvis inför ett nytt IT-system, eller byter ut datorerna? Kommer det att behövas utbildningsinsatser, eller extra support, för att det ska fungera? Sådana saker tittar skyddsombuden på.

Skyddsombuden kan också hjälpa till att stötta enskilda kollegor, som upplever problem med sin arbetsmiljö, exempelvis genom att vara med i samtal med arbetsgivaren.


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 25 55
Mejla