Uppdaterad

Vad gör jag om det inte finns något skyddsombud på skolan?

Ta upp frågan med dina kollegor, och undersök vilka som är intresserad av uppdraget. Kanske kan du själv tänka dig rollen som skyddsombud? De flesta skyddsombud tycker att uppdraget ger mycket tillbaka och känner att de får uppskattning för sitt arbete för en bättre arbetsmiljö.

Vänd dig till din LR-förening för att få hjälp med att starta en lokalavdelning på arbetsplatsen, om ni inte redan har en sådan. Utse därefter skyddsombud och lokalombud.

Skyddsombud får utbildningar genom Lärarnas Riksförbund, och behöver absolut inte känna att de ska kunna allt från början.


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 25 55
Mejla