Uppdaterad

Vad gör jag om det inte finns något skyddsombud på skolan?

Ta upp frågan med dina kollegor, och undersök vilka som är intresserad av uppdraget. Kanske kan du själv tänka dig rollen som skyddsombud? De flesta skyddsombud tycker att uppdraget ger mycket tillbaka och känner att det får uppskattning för sitt arbete för en bättre arbetsmiljö.

Vänder dig sedan till din kommunförening för att få hjälp med att starta en lokalavdelning på arbetsplatsen, om ni inte redan har en sådan, och att sedan utse skyddsombud och lokalombud.

När man har blivit skyddsombud får man utbildningarna genom Lärarnas Riksförbund, så man behöver inte känna att man ska kunna allt från början.


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla