Publicerad

Vem ska jag vända mig till när jag har frågor om min arbetsmiljö i skolan?

Ansvaret på arbetsmiljön ligger alltid på din arbetsgivare så hen ska kunna svara på arbetsmiljöfrågor som rör sin egen verksamhet. I arbetet kring arbetsmiljön ska ett eller flera skyddsombud finnas med och samverka med arbetsgivaren. Lärarnas Riksförbund har skyddsombud på många av Sveriges skolor. Du kan alltid vända dig med arbetsmiljöfrågor till Lärarnas Riksförbunds skyddsombud eller något annat skyddsombud på skolan.


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla