Uppdaterad

Vilka bevis måste finnas för att jag ska kunna få rätt om jag blivit diskriminerad?

Alla diskrimineringsgrunder måste bedömas enskilt, men allmänt gäller tre huvudsakliga krav som alla måste uppfyllas.

  • För det första måste det ha skett ett missgynnande, till exempel att man inte fått ett jobb.
  • Den är som anser sig vara diskriminerad måste också ha varit i en jämförbar situation, till exempel haft lika bra eller bättre meriter än andra jobbsökanden.
  • Slutligen måste det finnas ett samband mellan arbetsgivarens handlande och någon eller flera av diskrimineringsgrunderna.

Läs mer om diskriminering och diskrimineringsgrunderna här.


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla