Vilka bevis måste finnas för att jag ska kunna få rätt om jag blivit diskriminerad?

Alla diskrimineringsgrunder måste bedömas enskilt, men allmänt gäller tre huvudsakliga krav som alla måste uppfyllas.

  • För det första måste det ha skett ett missgynnande, till exempel att man inte fått ett jobb.
  • Den är som anser sig vara diskriminerad måste också ha varit i en jämförbar situation, till exempel haft lika bra eller bättre meriter än andra jobbsökanden.
  • Slutligen måste det finnas ett samband mellan arbetsgivarens handlande och någon eller flera av diskrimineringsgrunderna.

Läs mer om diskriminering och diskrimineringsgrunderna här.