Vilket ansvar har arbetsgivaren för att förebygga mobbning?

Arbetsgivaren har ansvaret för att mobbning och kränkande särbehandling förebyggs enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) och organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4).

Arbetsgivaren ska tydligt ha gjort klart att mobbning inte är accepterat på arbetsplatsen. Det kan till exempel finnas med i den arbetsmiljöpolicy som ska finnas på arbetsplatsen.

Arbetstagarna behöver också vara involverade i arbetet med att motverka mobbning.

Arbetsgivaren ska också ha rutiner som arbetstagarna känner till, som talar om vad man ska göra om mobbning förekommer på arbetsplatsen.

Här är exempel på vad sådana rutiner bör klargöra enligt Arbetsmiljöverket:

  • Vem ska man kontakta vid fall av mobbning?
  • Om den som mobbar är den utsattes närmaste chef, vem vänder den utsatte sig till då?
  • Vilka har möjlighet att få ta del av den information som den utsatte eller någon annan berättar?
  • Vilken hjälp finns att få för den som utsatts för mobbning?

Se även frågan "Vad kan jag göra om jag utsätts för mobbning?" »