Uppdaterad

Vilket stöd kan LR erbjuda mig om jag blivit diskriminerad?

Lärarnas Riksförbund kan erbjuda dig råd och stöd, samt hjälp med att driva din sak gentemot arbetsgivaren, om det finns tecken som tyder på att du har blivit diskriminerad.

Diskrimineringsärenden hanteras vanligen som tvisteförhandlingar, men kan i sista hand hamna i Arbetsdomstolen.

Kontakta ditt ombud eller vår medlemsjour om du behöver hjälp.

Läs mer om diskriminering här.


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 25 55
Mejla