Uppdaterad

Är det bara tillsvidareanställda som kan omfattas?

Nej, även tidsbegränsat anställda och de som är anställda med stöd från Arbetsförmedlingen kan omfattas. Du måste dock ha varit anställd i minst tre månader före det att ansökan godkänns.


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla