Uppdaterad

Är det rimligt att jag inte hinner ta en fikapaus?

Fråga: Mitt schema är så fyllt med undervisning, rastvakter och annat att jag sällan hinner ta en fikapaus. Vissa dagar hinner jag nästan inte gå på toaletten. Är det rimligt?

Svar: Nej, det är inte rimligt. Enligt arbetstidslagenlänk till annan webbplats har du rätt till både rast och pauser. När du har din rast är du inte i tjänst, har inte betalt och har rätt att lämna arbetsplatsen. Pauser ingår däremot i din arbetstid.

Din arbetsgivare har skyldighet att se till att du får möjlighet till paus under arbetsdagen. Det innebär att ditt schema inte får fyllas så att den möjligheten inte finns. Om det är svårt att ta pauser ska dessa schemaläggas.

Det står inget i lagen om hur långa pauserna ska vara, men praxis brukar vara 10–20 minuters fikapaus på förmiddag och eftermiddag. Pauser är bra för erfarenhetsutbyte, att förebygga arbetsskador och skapa trivsel på arbetsplatsen. De flesta arbetsgivare har insett det och därför är det mycket vanligt med fikapauser på arbetsplatser. Dock finns det skolor där pauser inte hinns med, vilket i förlängningen kan leda till ohälsa.


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla