Är korttidsarbete frivilligt?

Nej, även tidsbegränsat anställda och de som är anställda med stöd från Arbetsförmedlingen kan omfattas. Du måste dock ha varit anställd i minst tre månader före det att ansökan godkänns.