Uppdaterad

Är man skyldig att jobba in dagarna på sommarlovet om skolorna stängs på grund av corona?

Lärares arbetstid regleras i kollektivavtalen. Dessa gäller. Om arbetsgivaren vill att lärare ska arbete utöver 1 360 timmar reglerad arbetstid eller fler än 194 A-dagar finns regelverk för hur övertidsarbete ersätts i kollektivavtalen. Det samma gäller för ersättning för arbete på obekväm arbetstid, i det fall arbete förläggs till en helgdag eller röd dag. Om arbetsgivaren söker frivilliga överenskommelser kommer förhandlingar att behöva upptas om förutsättningar, villkor och ersättningar för detta.


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla