Uppdaterad

Får jag som lärare med ferietjänst på en kommunal skola kompensationsledigt när nationaldagen infaller på en helg?

Fråga:

Jag är lärare på en kommunal skola och har ferietjänst. Min kollega som är studie- och yrkesvägledare får ta ut en extra ledig dag i år på grund av att nationaldagen ligger på en helg. Har jag, som lärare, samma möjlighet?

Svar:

Nej tyvärr, inom kommunal verksamhet gäller det endast medarbetare som har semestertjänst. Lärare med ferietjänst har 194 så kallade A-dagar oavsett hur röda dagar ligger. Det spelar alltså ingen roll hur nationaldagen eller 1 maj ligger, antalet arbetsdagar för lärare är alltid detsamma.

Nationaldagen, den 6 juni, blev genom lagändring helgdag 2005. Istället togs annandag pingst bort som helgdag. Men för lärare med ferietjänst innebar inte det någon förändring i antalet A-dagar, bara en annorlunda utplacering av dem. Det finns inget i lagtexten som säger att anställda ska kompenseras om nationaldagen infaller under en lördag eller söndag, men de flesta kollektivavtal har skrivningar kring detta. Antingen brukar man vara ledig fredagen innan nationaldagen, måndagen efter eller annan dag efter överenskommelse med chef. I det kommunala avtalet står det i Allmänna bestämmelser § 13 moment 2, att för den som arbetar 40 timmar/vecka (det vill säga semestertjänst) ges ledighet under annan arbetsdag under året om nationaldagen infaller under en lördag eller söndag.


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla