Uppdaterad

Får jag som lärare på en friskola kompensationsledigt när nationaldagen infaller på en helg?

Fråga:

Jag arbetar på en friskola. Jag har hört att man får ledigt en annan dag om nationaldagen är på en lördag eller söndag. Stämmer det?

Svar:

Nationaldagen blev genom lagändring helgdag istället för annandag pingst 2005. Det är ingen lag som säger att man ska få ledigt en annan dag om nationaldagen infaller en lördag eller en söndag, men de flesta kollektivavtal har skrivningar om detta. Du skriver inte vilket kollektivavtal du har och heller inte om du ferie- eller semestertjänst. Generellt kan sägas att lärare som har ferietjänst inte kompenseras för detta eftersom man oftast har ett fast antal arbetsdagar (vanligtvis 194), medan de som arbetar på semestertjänst (40 timmar/vecka) får kompensationsledigt om nationaldagen infaller under en helg. Du bör alltså läsa igenom det kollektivavtal som gäller på din arbetsplats för att se vad som gäller för dig.


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla