Uppdaterad

Finns det någon begränsning för hur mycket undervisning rektorn kan lägga på mig?

Kärnan i lärararbetet är naturligtvis undervisningen, men det finns inga bestämmelser i våra centrala avtal om mängden undervisning du som lärare ska genomföra. Mängden undervisning behöver istället bedömas och begränsas utifrån ett arbetsmiljöperspektiv och kvalitetsperspektiv. Mängden undervisning behöver därför begränsas så att du som lärare hinner med alla andra arbetsuppgifter utan att ohälsosam arbetsbelastning uppstår. Även kravet på hög kvalitet i undervisningen gör att mängden undervisning måste hållas på en rimlig nivå.

I praktiken förekommer dock att de äldre bestämmelserna om undervisningsmängd används som utgångspunkt. I de fall arbetsgivaren använder lektionsmåttet för att lägga ut undervisningsmängden kollektivt är Lärarnas Riksförbunds uppfattning att arbetsgivaren ska iaktta de begränsningar som tidigare reglerats i centrala kollektivavtal.


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla