Publicerad

Finns det några bestämmelser som säger att man måste ha föräldramöten?

Nej, det finns ingenting i skollagen som säger att man måste ha just föräldramöten. Däremot står det att man ska ha samarbete med hemmen och att man en gång per termin måste ha utvecklingssamtal. Det är rektorn eller skolans huvudman, till exempel kommunen eller skolkoncernen, som fattar beslut om föräldramöten.


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 25 55
Mejla